Задължително ли е да посоча лице за контакт?

Да, за да изпратиш заявлението си за кредит е нужно да посочиш лице за контакт, с което ще се свържем при разглеждане на заявлението. Лицето трябва да е пълнолетно и да има собствен мобилен телефонен номер. Може да бъде твой роднина, приятел или колега.

Лицето за контакт не е поръчител!