Какви рискове не покрива застрахователя?

  • Ако застрахователното събитие е причинено умишлено от застрахования, както и при участие в сбиване от страна на застрахования, други събития, настъпили вследствие излагане на опасност, самонадеяност или груба небрежност от страна на застрахования;
  • Ако „Временната неработоспособност в резултата на заболяване” или „Нежеланата безработица” са настъпили в първите 60 дни от началото на застраховката, без значение от продължителността им;
  • В случай че събитието е настъпило в резултат от предварително съществуващо заболяване или състояние, за което застрахованият е получил медицинско консултиране в 3 годишен период преди датата на приемане на застраховането;
  • В случай че събитието е настъпило докато застрахованото лице е било под въздействието на наркотици или алкохол;
  • При прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие, както и поради виновно и противоправно поведение на застрахования.
  • Не се покриват разходи за здравни услуги и стоки, свързани с: ползването на спешна или неотложна медицинска помощ; диагностика и лечение които не са проведени от правоспособен лекар; извършени с методи и средства на нетрадиционната медицина; за витамини, минерали, микроелементи, хранителни добавки, фитопрепарати, имуностимулатори, имуносупресори, средства за вегетативни смущения по време на пътуване, слабителни средства и средства за редукция на теглото; контрацептиви, нестероидни противовъзпалителни средства; рамки за очила; стъкла за очила или контактни лещи, които не са диоптрични; медицински консумативи, медицинска козметика; лекарствени продукти, медикаменти и стоки, които не са разрешени за употреба или регистрирани по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Изчерпателна информация относно изключените рискове можете да намерите в преддоговорната информация по застраховката, както и в Общите Условия към нея. 

Научи повече за видовете застрахователни покрития и обезщетения тук.