Как мога да променя съгласието си за обработване и съхранение на личните ми данни?

Предоставените съгласия могат да бъдат променяни по всяко време (като тези за маркетинг цели). Промяната на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие, преди неговото оттегляне.

Промяната на съгласието няма отражение върху изпълнението на задълженията на Xtra.bg във връзка с обработката и съхранението на личните данни за целите на преддоговорните и договорни отношения, тъй като тази обработка и съхранение е на друго основание, или ако Xtra има задължение да обработва твои данни по приложимото законодателство. Повече информация, може да намериш в  Политика за защита на личните данни и Политика за използване на „бисквитки“.