Защо трябва да представя на Xtra.bg снимки на документите ми за самоличност?

При искане за онлайн кредит Xtra в качеството си на финансова институция трябва да установи и провери твоята идентичност. За целта трябва да се идентифицираш, като прикачиш в профила си снимки на документи за самоличност (лице и гръб) и твоя снимка (Селфи) с личната ти карта. Всяка снимка може да бъде с размер до 7 MB. 

Това е мярка за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризъм, която Xtra е законово задълженa да прилага в качеството си на финансова институция.