След колко време и как мога да получа парите от Xtra?

След като получиш одобрение и подпишеш договора си за кредит, можеш да получиш своите пари по един от изброените начини:

  • На посочена от теб банкова сметка. Преводът се извършват до минути, ако сметката ти е в банка ДСК. В случай че сметката ти е в различна банка, може да има известно забавяне - от няколко часа до следващия работен ден.
  • В брой от най-близката каса на EasyPay (опцията е валидна за суми до 5 000 лв.).

Ще наредим парите по избрания от теб начин до 24 часа, след подписването на договора ти. В случай че си подписал договора си в извънработно време или почивен ден, срокът от 24 часа започва да тече от 09:00 часа на първия работен ден, след деня на подписването.