Колко е стойността на застрахователната премия?

Застрахователната премия се заплаща като част от заемната сума при пакети Multi и Total при сключване на договора за кредит, като представлява % от размера на отпуснатия кредит, умножен по срока му в месеци:

  • пакет Multi и застраховка „Базов” пакет 
    • За кредитополучатели на трудов договор застрахователната премия е 0.708% от стойността на кредита 
    • За самоосигуряващи се кредитополучатели застрахователната премия е 0.612%  от стойността на кредита.
  • пакет Total и застраховка „Разширен” пакет
    • За кредитополучатели на трудов договор застрахователната премия е 0.802% от стойността на кредита 
    • За самоосигуряващи се кредитополучатели застрахователната премия е  0.730% от стойността на кредита.