Какви рискове покрива застраховката, за какъв срок и каква е териториалната валидност?

Рисковете, които се покриват, зависят от плана, който си избрал.

с план Multi и застраховка „Базов” пакет от ЗД „Евроинс Живот” АД

За кредитополучатели, избрали план Multi и присъединили се към групов застрахователен договор „Базов” пакет от ЗД „Евроинс Живот” АД покрива:

 • Смърт в резултат на заболяване или злополука, където и да е по света;
 • Временна неработоспособност, продължила над 60 дни, в резултат на заболяване или злополука, където и да е по света;
 • Възстановяване на разходи за медикаменти наложени във връзка с покрит риск „Временна загуба на работоспособност”, на територията на България;
 • Нежелана безработица в резултат на уволнение, продължила над 60 дни, като следствие на прекратяване на трудов договор или служебно правоотношение на определени основания, на територията на България;
 • Крайната дата за всички покрити застрахователни рискове е 24.00 часа на датата на падежа на последната погасителна вноска по Договора за кредит;

с план Total и застраховка „Разширен” пакет от ЗД „Евроинс Живот” АД.

За кредитополучатели, избрали план Total и присъединили се към групов застрахователен договор „Разширен” пакет от ЗД „Евроинс Живот” АД покрива:

 • Смърт в резултат на заболяване или злополука, където и да е по света;
 • Временна неработоспособност, продължила над 60 дни, в резултат на заболяване или злополука, където и да е по света;
 • Възстановяване на разходи за медикаменти наложени във връзка с покрит риск „Временна загуба на работоспособност” (на територията на България), Телемедицина и Достъп до електронно здравно досие;
 • Нежелана безработица в резултат на уволнение, продължила над 60 дни, като следствие на прекратяване на трудов договор или служебно правоотношение на определени основания, на територията на България;
 • Услуга „Телемедицина”, при която застрахованото лице има право на 1 видео консултация и до 2 консултации чрез специална функционалност с правоспособен лекар за всеки 6 месеца от застраховката;
 • Крайната дата за всички покрити застрахователни рискове е 24.00 часа на датата на падежа на последната погасителна вноска по Договора за кредит.

Научи повече за видовете застрахователни покрития и обезщетения тук.

Пълните условия, изисквания към застрахованите лица, покрития и непокрити рискове са налични в процеса на заявяване като преддоговорна информация и можеш да се запознаеш с тях, преди да ги приемеш.