Какъв е размерът на застрахователното обезщетение?

Размерът на обезщетението зависи от плана, който си избрал:

  • план Multi и застраховка „Базов” пакет от ЗД „Евроинс Живот” АД

При застрахователно събитие, настъпило в следствие на смърт, застрахователят покрива непогасената част по кредита - главница и натрупаната лихва към него до датата на настъпване на застрахователното събитие.

При застрахователно събитие, настъпило в следствие на „Временна неработоспособност” или „Нежелана безработица в резултат на уволнение”, в зависимост от продължителността, се изплащат дължимите от кредитополучателя до 6 погасителни вноски по Договора за кредит и имаш право да възстановиш разходи за медикаменти до 300 лева.

Научи повече за видовете застрахователни покрития и обезщетения тук.

  • план Total и застраховка „Разширен” пакет от ЗД „Евроинс Живот” АД

При застрахователно събитие, настъпило в следствие на смърт на кредитополучателя, застрахователят покрива непогасената част по кредита - главница и натрупаната лихва към него до датата на настъпване на застрахователното събитие.

При настъпила „Временна неработоспособност” или „Нежелана безработица в резултат на уволнение”, в зависимост от продължителността се изплащат на кредитора дължимите от кредитополучателя до 6 погасителни вноски по Договора за кредит, а като застраховано лице можеш да получиш от застрахователя до 6 месечни обезщетения в размер на месечната погасителна вноска по договора за кредит. Имаш право да възстановиш разходи за медикаменти до 300 лева 

С план Total и застраховка „Разширен” пакет можеш да се възползваш от услугата „Телемедицина” -  имаш право на 1 видео консултация и до 2 консултации посредством специална функционалност на платформата за споделяне на симптоми с правоспособен лекар за всеки 6 месеца от застраховката. Услугата се достъпва на адрес: https://myhealth.euroinslife.bg/ .

Научи повече за видовете застрахователни покрития и обезщетения тук.