Какви пакети предлага Xtra?

Xtra е услуга, с която имаш свободата да бъдеш себе си. Затова ти предлагаме 3 пакета - Basic, Multi и Total. Избери този, който най-точно отговаря на твоите предпочитания и очаквания.

  • Basic

С пакет Basic получаваш мигновено обслужване, но без допълнителни екстри. В него нямаш включена застраховка, нямаш възможност за отлагане на месечната вноска, а ако ти е нужно удостоверение за състоянието на твоя кредит, ще го получиш в рамките на 7 работни дни. Ако се забавиш с плащането на месечната си вноска или искаш удостоверения, се прилагат таксите на тарифата, които са в пълен размер. 

  • Multi

С пакет Multi получаваш мигновено обслужване с възможност за допълнителни екстри към твоя кредит, които управляваш през профила си. Можеш да отложиш вноската* си еднократно с цял месец, без да плащаш такса за това, както и да проверяваш сумата си за предсрочно погасяване до 7 дни** напред с календар в твоя профил. При искане за издаване на удостоверение или при забавено плащане на вноска, таксите в тарифата при пакет Multi са с по-малък размер. Ако заявиш удостоверение за състоянието на твоя кредит, ще го получиш в кратък срок от 5 работни дни.

С пакет Multi получаваш също така и застраховка „Базов” пакет при нашия партньор ЗД „Евроинс Живот” АД. Със застраховката можеш да получиш пълно погасяване на задължението си, в случай на неблагоприятно събитие в твоя живот, както и да ти бъдат възстановени разходи за медикаменти при спазване на изискванията на застрахователната полица.
Виж повече информация за застраховката тук. 

*Отлагането е еднократно и може да бъде заявено след редовно погасяване на първите 2 месечни вноски по погасителен план.

**Не по-късно от падежна дата, ако падежът е след по-малко от 7 дни.

  • Total

Избери пакет Total и вземи най-доброто за себе си. С пакет Total получаваш всички предимства на Xtra на едно място. С него можеш да отложиш вноска по кредита си до 3 пъти* в периода на договора, както и опция в профила ти да получиш допълнителна сума**.
Получаваш безплатно удостоверение в срок до 1 работен ден и можеш да проверяваш сумата за предсрочно погасяване до следващата падежна дата с календар в профила ти. 

С пакет Total нямаш разходи за такси за удостоверения или за напомнителни писма.

След погасяване на първия си кредит, автоматично получаваш възможност за финансиране с по-голяма сума, ако отговаряш на изискванията за кредитоспособност.

С пакет Total получаваш и застраховка „Разширен” пакет при нашия партньор ЗД „Евроинс Живот” АД. Със застраховката можеш да получиш пълно погасяване на твоето задължение, но и да ти бъдат изплатени до 6 месечни вноски***. Също така, при спазване на изискванията на застрахователната полица могат да ти бъдат възстановени разходи за медикаменти, да се възползваш от телемедицина и достъп до електронно здравно досие.
Виж повече информация за застраховката тук. 

*Отлагане на вноска  може да бъде направено след редовно погасяване на предходни 2 месечни вноски. Отлагането може да се направи в конкретен период на кредита, посочен в условията на кредита.

**Допълнителна сума за усвояване е достъпна, в случай че си бил предварително одобрен за по-висока сума от заявената и съгласно Общите условия за предоставяне на кредит на Xtra.

***Възстановяването на месечни вноски е приложимо само за клиенти на трудов договор, а конкретния брой вноски е в зависимост от броя дни, през които си бил временно неработоспособен или при нежелана безработица в резултат на уволнение.

 

Пример при избран пакет Basic: Кредит Xtra в размер на 5 000 лв. за 12 месеца. Месечна вноска 512,36 лв. при ГЛП 40,00%, ГПР 48,21%. Обща дължима сума в края на периода на кредита 6 148,32 лв.

*Възможност за добавяне на застраховка /защита/ по потребителския кредит Хtra при избор от страна на клиента.

Пример при избран пакет Multi: Кредит Хtra в размер на 5 000 лв. за 12 месеца с включена застраховка „Базов” пакет. - Финансирана сума по кредита е 5 367,20 лева, в която е включена стойността на застрахователната премия в размер на 367,20 лева. Месечна вноска 549,98 лв. при ГЛП 40,00%, ГПР 48,21%. Обща дължима сума в края на периода на кредита – 6 599,82 лв.

Пример при избран пакет Total: Кредит Хtra в размер на 5 000 лв. за 12 месеца с включена застраховка „Разширен” пакет. - Финансирана сума по кредита е 5 438,00 лева, в която е включена стойността на застрахователната премия в размер на 438,00 лева. Месечна вноска 557,24 лв. при ГЛП 40,00%, ГПР 48,21%. Обща дължима сума в края на периода на кредита – 6 686,88 лева.